evre Sal ube Mdrl

ube Mdr : ev. Y. Mh. brahim BAYHAN

Telefon : 0 414 318 73 90-91

Fax : 0 414 318 73 92

E-Posta : hsm63.cevs@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

 • Yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak.
 • evre sal ile ilgili projelerin l dzeyinde yrtlmesini salamak.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gereken insan gc, ara-gere ve malzeme planlamasn ilgili birimlerle ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Biyosidal rnlerin uygulamasna ynelik izin ilemlerini yrtmek.
 • Grev alanyla ilgili piyasa gzetimi ve denetimi hizmetleri ile retim yerlerinin denetimlerinin toplum sal merkezlerince yaplmasn salamak, toplum sal merkezi personeline bu konuda eitim vermek, gecikmesinde saknca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, grev alan iinde yer alan ve Kurum tarafndan belirlenen her trl rnden numune aldrmak ve gerekli analizleri yaptrmak.
 • Yerleim yerlerine yeterli ve salkl ime-kullanma suyu temini iin gerekli aratrma-gelitirme almalarna katlmak ve gerekli tedbirlerin alnmasn salamak, ime-kullanma suyu sistemlerine ynelik geici ve kesin kabul komisyonlarna katlmak.
 • Kaynak ve ime sular ile doal mineralli su tesislerinin izin ilemlerini yrtmek.
 • Kaplca ve talassoterapi tesisleri ile peloid retim yerlerinin izin ilemlerini yrtmek.
 • Havuz suyu ile yzme suyu kalitesini izleme ve deerlendirme almalarn yrtmek.
 • Doal afetlerde evre sal hizmetlerinin, etkili bir ekilde, zamannda ve ilgili dier kurum ve kurulularla ibirlii ve koordinasyon iinde yrtlmesi iin gerekli almalar yapmak.
 • Grev alanna giren rnlerle ilgili tketicilerin bilinlendirilmesine ynelik almalar yapmak.
 • Grev alan ierisinde yer alan sektrlerde alanlara ynelik eitimleri yapmak veya yaptrmak.
 • Hizmetin yrtlmesi iin mevzuat uygulamalar ve dier gelimelerin saha hizmetlerini yrten personele aktarlmas amacyla hizmet ii eitim planlar ve materyalleri hazrlamak, eitim almalar yapmak.
 • Kamu kurum ve kurulularndan gelen gr talepleri ile evre sal konusundaki ikyetleri incelemek ve deerlendirmek.
 • Halk salnn korunmas kapsamnda kapal ve ak alanlarda (konaklama yerler elence yerleri vb.) genel evre sal denetimleri yapmak.
 • Gerektiinde gda, evre, turizm, spor, imar ve salk mevzuat kapsamnda dier kurum ve kurulularn yrtt ilemlere ve komisyonlarna katlmak.
 • Gayri Shhi Messeseler ile organize ve endstri sanayi blgelerinin salk koruma band konularndaki toplantlara katlmak ve gr vermek.
 • yonlatrc olmayan radyasyon kaynaklar ve elektromanyetik kirliliin zararlar konusunda alnmas gereken nemlere ilikin almalara katk salamak.
 • Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve evre salna uygun ekilde yaplp yaplmad konularnda gr vermek ve mahallinde kabullere katlmak.
 • Konut salna ynelik ikyetleri deerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu salamak.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.