nsan Kaynaklar ube Mdrl

ube Mdr : Mehmet Hanifi EL

Telefon : 0 414 318 73 03

E-Posta : hsm63.ik@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

                        a)Atama

 • lde Kuruma bal salk kurum ve kurulularnda grevli personelin atama ve nakil ilemlerini yapmak.
 • Personelin l, le ve birim baznda dalmlarna ait kaytlar tutarak, kadro standartlar erevesinde kadro unvan ve niteliklere gre istihdam salamak, izlemek ve ileriye ynelik planlamalar yapmak.
 • Aile hekimlii uygulamas kapsamna geen personelin atama ilemlerini yrtmek.
 • Aile hekimliine yerletirmesi yaplan aile hekimleri ve aile sal elemanlarnn szlemelerini hazrlamak, cretsiz izin onaylarn almak ve takibini yapmak.
 • i ve szlemeli altrlacak personele ilikin i ve ilemlerini yrtmek.
 • Mdrlk personelinin grevden alma ve greve iade ilemlerini yrtmek.
 • Personel kaytlarn srekli gncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
 • Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulamasn salamak.

                        b)zlk leri

 • lde Kuruma bal salk kurum ve kurulularnda grevli personelin terfi, emeklilik ve dier zlk haklar ile ilgili hizmetlerini yrtmek.
 • Sendikalarla ilgili i ve ilemleri yrtmek.
 • Personelin mal bildirimlerini zamannda vermesini salamak.
 • Personelin hizmet puan itirazlarn deerlendirmek ve dzenlemek.
 • Personelin, her trl izin ve hastalk raporlaryla ilgili ilemlerini yrtmek ve gerekli kaytlarn tutmak.
 • lgili ahs ve birimlerle ibirlii ierisinde personelin oryantasyon eitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet ii eitimlerinin plan ve programn yapmak, bu plan ve programn gereklemesini salamak.
 • Aday memur eitimi ve asalet ilemlerini yapmak.
 • zlk evraklarnn bulunduu dosyalar saklamak zere ariv oluturmak ve ariv ilemlerini yrtmek.
 • Personel kaytlarn srekli gncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

                        c)Disiplin leri

 • Aile hekimlii uygulamas kapsamnda bulunan personel hari olmak zere, lde Kuruma bal salk kurum ve kurulularnda grevli personelin disiplin ilemlerini mevzuata uygun ekilde, zamannda yapmak, uygulanmasn salamak, takip etmek ve neticelendirmek.
 • Kurum mevzuat ve gncel mevzuat ile ilgili olarak Mdrlk personeline ynelik eitimler dzenlemek, buna ilikin ilemleri koordine etmek.
 • Memurlarn yarglanmas ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
 • nceleme dosyalar ile ilgili bilgi edinme bavurularn deerlendirmek ve sonulandrmak.

                        d)statistik ve Bilgi lem

 • Mdrln grev alanna giren konularda, bilgi toplama, ileme ve paylama yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarna uygun olarak daha etkin ve hzl biimde yerine getirmek.
 • Biliim teknolojisindeki gelimelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve i ak dzenini kurmak, buna ynelik yazlmlar retmek veya salamak.
 • Mdrln bilgi ilem sisteminin donanm alt yapsn kurmak, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak.
 • Halk sal alanndaki istatistik! verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.
 • E-posta, elektronik a vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, ynetim ve gvenliini salamak, kullanc hesaplarn, yerel alan a, geni alan a ve internet eriim politikalarn ynetmek.
 • lgili ahs ve birimlerle ibirlii iinde personelin salk istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet ii eitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.
 • Kurumun istedii verileri toplamak ve Kuruma gndermek.
 • Hizmetleri yanstc yllk faaliyet raporlar dzenlemek
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.