dari ve Mali ler ube Mdrl

ube Mdr : Abdullah ALPAY 

Telefon : 0 414 318 73 33

E-Posta : hsm63.idmi@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

                        a)dari ler

 • Yllk plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gereklemesi iin lzumlu insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, tedbirleri almak.
 • lgili ahs ve birimlerle ibirlii ierisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet ii eitimlerinin plan ve programn yapmak, bu plan ve programn gereklemesini salamak.
 • dari ilerle ilgili hizmetlerin yrtlmesi iin gereken organizasyonu ve egdm salamak, bu konuda dier resmi ve zel kurulularla ibirlii yapmak.
 • Tanr mal ynetmeliine ilikin i ve ilemleri yrtmek.
 • kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite ynetim sistemi ilemlerini yrtmek.
 • lgili birimler ile ibirlii ierisinde hizmet deerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklklarn dzeltilmesini salamak ve deerlendirme sonularn gelecek yln alma plan ve programnda gz nnde bulundurmak.
 • Mdrle ait tbbi cihaz ve tatlarn bakm-onarmn belli bir program dahilinde salamak.
 • Mdrle ait bina ve tesislerin bakm ve onarmn her yl belli bir program dahilinde, teknik personel vastasyla yaptrmak.
 • Mdrle ait bina, arsa ve tesislerin envanter kaytlarn tutmak.
 • Mdrln genel evrak ve ariv hizmetlerini yrtmek.
 • Mdrlk birimlerinin ihtiyac olan onarm ve tadilatlar iin proje, yaklak maliyet ve teknik artname hazrlamak, onarm ihalelerini yapmak, ihalesi yaplan ilerin yap denetim grevini yrtmek.
 • Yatrm programndaki tesislerin takibini yapmak, geici ve kesin kabul komisyonlarnda grev almak.
 • Programa alnan yatrmlar iin uygun arsa temini hisseli tanmazlarn kamulatrma ilemleri, tanmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazrlamak ve takip etmek.

                        b)Mali ler

 • Mal ve hizmet almlar iin mevzuata uygun satn alma ynteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yrtmek.
 • Mdrln mal ve hizmet almlar ile yapm ilerini 4734, 4735 ve 5018 sayl Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden karlan ikincil mevzuatla yaplan dzenlemelere uygun olarak yrtmek.
 • Personelin maa, ek deme ve dier deme ilemlerini yrtmek.
 • Tanr Mal Ynetmeliine ilikin i ve ilemleri yrtmek.
 • Aile hekimlerinin kulland demirba ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbalarn sat, takibi ve tahsili ile ilgili ilemlerin yrtlmesi.
 • Kamu zararlarnn takip ve tahsili ilemlerini ilgili birimlerle koordineli yrtmek.
 • Dner sermaye kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmasn salamak amacyla dner sermaye (bte, muhasebe, raporlama, performans, ek deme vb.) ve dner sermaye iletmesi ile ilgili gerekli tm i ve ilemleri dner sermaye mevzuat erevesinde yrtmek.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak    

 • Bakm Onarm Talep Formu
 • Satn Alma stek Formu
 • Tanr stek Belgesi
 • Arza Bildirim Formu