Halk Sal Laboratuvar

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Mahmut Nedim AYBAKAN

Telefon : 0 414 318 70 91-92-93(Merke Laboratuvar)

E-Posta : sanliurfa.hsl@saglik.gov.tr

Birimin Grevleri

  • Koruyucu ve tedavi edici salk hizmetleri kapsamnda fiziki, biyolojik ve evreden kaynaklanan ve insan saln etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve radyolojik ynden inceleme ve analizlerini yaparak, alnmas gerekli tedbirler asndan koruyucu salk hizmetlerini ynlendirici verileri otaya koyan, salgnlarn nlenmesi ve izlenmesi iin gerekli analizleri yapan, su ve gda maddeleri, biyolojik rnler ve insan saln ilgilendiren eya ve levazmn kontrol ve ruhsatlandrlmasna esas analizleri yapan, teknik danmanlk yapan, eitim veren birimdir.
  • Halk sal laboratuvarlar l merkezlerinde ve ihtiyaca gre belirlenecek le merkezlerinde mdrln teklifi ve Kurumun Onay ile alr. Bu laboratuvarlara Kurumca laboratuvar sorumlusu grevlendirilir. l merkezi nfusu 1 milyondan fazla olan llerde, mdrln teklifi ve kurumun onay ile birden fazla halk sal laboratuvar kurulabilir. Halk sal laboratuvarlar fonksiyonlarna ve kurulu yerlerine gre ekilde snflandrlr. Ll tipi laboratuvarlar baz zellikli analizler bakmndan gerektiinde dier llere de hizmet vermek zere kurulur. L2 tipi laboratuvarlar l merkezlerinde L3 tipi laboratuvarlar ise le'lerde kurulur. Ll tipi laboratuvarlarn hangi zellikli analizleri yapacaklar ve bu analizler bakmndan hangi llere hizmet verecei Kurum tarafndan belirlenir.
  • Halk sal laboratuvarlarnn genel olarak grevleri unlardr :

a)Ruhsatlandrma, Denetim ve Kontrol zlemeye ynelik olarak, insani tketim amal sularn, yzme sularnn, kaplca sularnn, peloidlerin ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

b)Atk sularn ve yzey sularnn mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

c)i sal ve gvenlii ile ilgili analizleri yapmak.

d)Gda, yakt, temizlik rnleri, oyuncak gibi tketime sunulan her trl rnn halk sal asndan gerekli analizlerini yapmak.

e)Kurumun talebi dorultusunda farkl analiz parametrelerinin yaplabilirliini salamak.

f)Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beeri (her trl kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

g)Aile hekimlii hizmetleri kapsamnda gerekli tan ve tehise yardmc test, analiz ve grntleme hizmetlerini sunmak.

h)Hizmetin yrtlmesi iin mevzuat uygulamalarnn ve dier gelimelerin saha hizmetlerini yrten personele ve halka aktarlmas amacyla eitim planlar ve materyalleri hazrlamak, eitim almalar yapmak.

i)Halk sal laboratuvar hizmetleri kapsamnda ulusal ve uluslararas gelimeleri takip ederek aratrma gelitirme faaliyetlerinde bulunmak.