Müdür Yardımcıları

Dr.Hasan ŞIK

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Telefon : 0 414 318 72 00 (Dahili:7301)
Sorumlu Olduğu Şubeler
   • Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
   • Kanser Şube Müdürlüğü
   • Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü
   • Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
   • Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
   • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürlüğü

İbrahim DEMİR

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 414 318 72 00 (Dahili:7299)
Sorumlu Olduğu Şubeler
   • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
   • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
   • Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Dr. Mahmut AKTAŞ
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Telefon : 0 414 318 72 00 (Dahili:7306)
Sorumlu Olduğu Şubeler
    • Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
    • Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
    • Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
    • Halk Sağlığı Laboratuvarı