Suru Toplum Sal Merkezi
E-Posta : urfa.suructsm@saglik.gov.tr

Bakan : Dr. brahim Halil DURAK

Telefon : 0 414 318 75 70

Aile Hekimlii Uygulama 7577
Bulac Hastalklar 7572
zleme ve Deerlendirme 7574
nsan Kaynaklar 7573
evre Sal 7571
eks 7575
Fax 0 414 611 40 07