Aile Hekimlii Uygulama ube Mdrl

ube Mdr : Deniz BAYHAN

Telefon : 0 414 318 72 72

E-Posta : hsm63.ahu@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

a)Aile Hekimlii Uygulama

 • Yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve deerlendirmek.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gerekli insan gc planlamasn ilgili birimlerle ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gereken organizasyonu ve egdm salamak, bu konuda dier resmi ve zel kurulularla ibirlii yapmak, aile sal merkezlerinin ve aile hekimlii birimlerinin ama, kapama ve yer deitirme ileri ile ilgili almalarn yapmak.
 • Aile hekimlii yerletirme ilemlerini ve yetkilendirilmi aile hekimlii ile ilgili ilemleri yrtmek.
 • Aile hekimlerinin hizmet verdii meknlarn asgari fiziki ve teknik artlarnn iyiletirilmesi ve gelitirilmesi faaliyetlerini yrtmek.
 • Gezici ve yerinde salk hizmeti sunulacak blgeler ile ilgili taleplerin deerlendirilmesi ve onaylanmas faaliyetlerini yrtmek.
 • Aile hekimlerinin verecei salk hizmetinin nicelik ve niteliinin belirlenmesi ve gncellenmesi faaliyetlerini yrtmek.
 • Aile sal merkezi ve aile hekimlii birimlerinin gruplandrma ilemlerini planlamak, uygulamak ve itirazlar deerlendirmek.
 • Aile hekimlii uygulamas ile ilgili talepleri deerlendirmek.

b)Aile Hekimlii Eitim ve Gelitirme

 • Yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve deerlendirmek.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gerekli insan gc planlamasn ilgili birimlerle ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • lgili ahs ve birimlerle ibirlii ierisinde aile hekimleri ve aile sal elemanlarnn toplu, ferdi veya kurumsal hizmet ii eitimlerinin plan ve programn yapmak, bu plan ve programn gereklemesini salamak.
 • Aile hekimi ve aile sal elemanlarnn eitim mfredatlarnn belirlenmesi ve gncellenmesi faaliyetlerini yrtmek.
 • Aile hekimi ve aile sal elemanlarnn 1 .Aama ve 2.Aama eitimlerinin planlanmas ve uygulanmas faaliyetlerini yrtmek.
 • Tpta uzmanlk eitimi alan aile hekimlii asistanlarnn saha eitimlerini, eitim ald kurumlarla i birlii ierisinde yrtmek veya yrtlmesini salamak.
 • Aile hekimlii uygulamas kapsamnda salk kurulular ve hekimlerinin rollerinde oluan deiikliklerin deerlendirilmesi amacyla izleme ve deerlendirme lm aralarnn gelitirilmesi ve standardizasyonunun salanmas iin almalar yapmak.
 • Aile hekimlii uygulama modelinin gelitirilmesi iin aratrmalar yapmak, retmek ve uygulamak.
 • Aile hekimlii uygulamasn l dzeyinde tantmak ve l dzeyinde bu husustaki almalar deerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
 • Aile hekimlii uygulamas ile ilgili memnuniyet anket almalar yapmak, verilerin analizi ve raporlarn hazrlamak.

c)Birinci Basamak Salk Kurulular Planlama ve Organizasyon

 • ldeki Birinci Basamak Salk Kurulularnn Planlamasn ve Organizasyonunu yapmak.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.