Kanser Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Ahmet ASLANCAN

Telefon : 0 414 318 72 95

E-Posta : hsm63.kanser@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

 • Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
 • İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
 • Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
 • Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM'ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
 • KETEM'lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
 • Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek.
 • İl Kanser Danışma Kurulumun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


           Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’nın 10/09/2013 tarih ve 61 sayılı yazıları doğrultusunda “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı Etkinlikleri”nin tüm illerde olduğu gibi ilimizde de etkin ve verimli olarak geçmesi için    Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Kanser Şube Müdürlüğümüz ve KETEM işbirliği ile kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu, kanserde erken teşhisin önemi, kanserden korunma,         Meme Kanseri ve Genital Kanserler  konularında çeşitli aktiviteler düzenlemiştir. Bu aktiviteler aşağıda sıralanmıştır:

        -Meme Kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kanser Şubesince “Her Ayın 7’si 7 Dakika” sloganı ile oluşturulan proje çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje 3 aşamada gerçekleştirildi.

1. Aşamada bir hafta boyunca “Her Ayın 7’si 7 Dakika” sloganlı Kamu ve Özel Hastanelere, Tıp Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Şanlıurfada bulunan tün resmi kurumlarda, AVM’lerde, esnaflara, eczanelere afiş ve broşürler dağıtılıp, üst geçitlere ve bilbordlara bez afiş asılarak halkta merak duygusu oluşturulmaya çalışıldı.belirli bir hedef kitle oluşturulduktan sonra  sahaya inilip kişilerdeki farkındaliğı arttırmak için slogana ait görüşler alındı.

2. Aşamada “Her Ayın 7’si 7 Dakika” nın açıklaması olan Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) ve tüm taranabilir kanserler konusunda bilinçlendirmeler yapıldı.  Ulusal taramalarda yer alan yaş aralığı içerikli broşürler oluşturuldu. Tv Proramları ile, Şanlıurfada bulunan tüm haber sitelerinde projeye ait açıklamalı bilgilerden oluşan metinler  yayınlanarak İlimiz ve ilçe genelinde bilgilendirmeler  yapıldı. ayrıca bilbordlar ve bez afişlerle 2 aşamada bulunan her ayın 7 si 7 dakika meme kanserine karşı bilinçlen aile hekimine başvur sloganıyla halktaki 1. basamak sağlık hizmetleri alanında yer alan sağlık hizmetleri ve kanser tarama hizmetleri farkındalığı oluşturuldu.

Gönüllü Kuruluşlar Aşevinde KETEM işbirliği ile 03/10/2013---04/10/2013 tarihlerinde Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Osman KOYUNCU, Kanser Şube Müdürü Serpil YÜKSEKYAYLA ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü İbrahim DEMİR’ in katılımıyla stant açılarak Kadın Kanserleri, Genel Kanserler ve Kendi Kendine Meme Muayenesi ile ilgili broşürler dağıtılıp, tarama için halk KETEM ‘ e davet edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KETEM işbirliği ile 09/10/2013---10/10/2013 tarihlerinde stant açılarak hastaneye başvuran kişilere Kadın Kanserleri ve Genel Kanser ile ilgili broşür dağıtılıp halk KETEM 'e davet edildi.

3. aşamada ise Müdürlüğümüz tarafından 06/11/2013 tarihinde düzenlenen “Her Ayın 7’si 7 Dakika” sloganı adı altında Meme Kanseri Bilinçlendirme konferansı düzenlendi. Bu konferansa Şanlıurfa Vali Yardımcılarından Cengizhan YILMAZ, Aylin KIRCI DUMAN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkan Yardımcılarından Dr. Hatice TURAN ve Uzm. Dr. Cansu ÖZTÜRK, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa AYDIN, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan DURAN ve İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler, Harran Üniversitesi, Müftülük yetkiliklerinin katılımıyla gerçekleşti. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Deniz ALTUN tarafından hazırlanan sunum Halk sağlığı Müdürümüz Dr. Osman KOYUNCU tarafından halka sunuldu. Dr. Osman KOYUNCU tarafından dile getirilen her ASM’ nin bir KETEM hizmeti veriyor hale gelmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti. Smear taramasının pilot olarak seçilen 20 ASM de başlatıldığı konusunda bilgi verdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkan Yrd. Dr. Hatice TURAN, Şanlıurfa Vali Yardımcılarından Aylin KIRCI DUMAN tarafından konuşmalar yapıldı. Harran Üniversitesi Anabilim Dallarında görevli Cerrahi Onkolog Prof. Dr. Ali UZUNKÖY Meme Kanseri konusunda, Jinekolojik Onkolog Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOĞLU serviks kanseri başta olmak üzere kadın kanserleri konusunda, OSM Hastanesinde görevli Cerrahi Onkolog Doç. Dr. Sabahattin ASLAN kolon kanseri konusunda, Medikal Onkolog Uzm. Dr. Yasin SAYICI’ nın erken dönemde teşhis edilen ve tedavi gören Meme Kanseri teşhisi konulmuş bir hastasıyla sunum yaptı. Katılımcılara erken teşhis yönündeki başarıyı örneklendirildi. Katılımcılar Aile Hekimleri ve KETEM’E yönlendirildi.

Kanser Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu etkinliklerimiz bir ayla sınırlı kalmayıp İl ve İlçe genelinde tarama aracı ile taramalar ve eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.