Ruh Sal Programlar, Ttn ve Dier Bamllk Yapc Maddeler ube Mdrl

ube Mdr    : Dr. znur BULUT GAZANFER

Telefon : 0 414 318 72 92

E-Posta : hsm63.rsptdbym@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

                        a)Ruh Sal Programlar

 • Yllk plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gereklemesi iin lzumlu insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Koruyucu ruh sal hizmetlerinin birinci basamak salk hizmetleriyle verilmesi, btnletirilmesi ve gelitirilmesine ynelik almalarn yrtlmesini salamak.
 • Kronik ruhsal bozukluklarn birinci basamak arlkl olmak zere ikinci basamak ve nc basamakta tan, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarnn gelitirilmesi iin gerekli almalar yrtmek.
 • Toplum temelli ruh sal hizmetlerinin koordinasyonu, alacak personele ynelik eitim modllerinin hazrlanmas ve uygulanmas faaliyetlerini yrtmek.
 • Damgalama ve ayrmcln ortadan kaldrlmasna ynelik savunuculuk faaliyetleri yrtlmesi konusunda almalar yapmak.
 • ntihar azaltmak ve intihar nleme konusunda farkndahk oluturulmas iin almalar yrtmek.
 • Otizm spektrum bozukluklar gibi ocukluk anda balayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanlama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri iin spesifik programlar gelitirmek.
 • ocuk izlem merkezi uygulamalarnn yaygnlatrlmas, personel eitimi de dhil olmak zere kapasite artrma faaliyetlerini yrtmek.
 • Toplumda, eitli kurulularda ve iyerlerinde mobbingin nlenmesine ynelik faaliyetler yrtmek.
 • Kadna kar iddete ve aile ii iddete ynelik ruh sal almalarn, eitim ve kapasite artrma faaliyetlerini yrtmek, kadn izlem merkezleri ile ilgili almalar yapmak.
 • Koruyucu ruh salnn iyiletirilmesi iin, halkn ve salk personelinin eitim almalarm yrtmek.
 • Koruyucu ruh salnn iyiletirilmesi iin, eitici ve yol gsteri kitapk, ksa film vb. eitim materyalleri gelitirmek.
 • Koruyucu ruh salnn iyiletirilmesi iin, niversiteler, sivil toplum kurulular vb. kurulularla beraber almalar yrtmek.

                        b)Ttn ve Dier Bamllk Yapc Maddeler

 • Grev alan ile ilgili yllk plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve deerlendirmek.
 • Hizmetlerin gereklemesi iin lzumlu insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • l dzeyinde Ulusal Ttn Kontrol Programnn uygulanmasn salamak, program kapsamnda kendi sorumluluuna braklm i ve ilemleri gerekletirmek.
 • l Ttn Kontrol Kurulu sekretaya hizmetlerini yrtmek.
 • l dzeyinde toplum sal merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile ttn denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazrlamak.
 • Ttn ve ttn rnlerinin kullanm, alkol ve madde bamll konularnda vatandan bilgilendirilmesi ve bilinlendirilmesi iin almalar yapmak.
 • l Bamllk Yapc Maddelerle Mcadele Kurulu Sekretaryas hizmetlerini yrtmek.
 • Uucu Maddelerin Zararlarndan nsan Salnn Korunmasna Dair Kanun kapsamnda, uucu madde ihtiva eden rnlerin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Sigara braktrma almalarn yrtmek, deerlendirmek.
 • Alkol ve zararlar hususunda dier kamu kurum ve kurulular ve sivil toplum rgtleri ile birlikte almalar yapmak.
 • Src davranlarn gelitirme eitimlerinin yrtlmesini salamak.
 • Uyuturucu madde kullanmnn nlenmesi almalarna destek vermek.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.