ocuk, Ergen, Kadn ve reme Sal Hizmetleri ube Mdrl

ube Mdr : Dr. ebnem TERCAN

Telefon : 0 414 318 72 68

E-Posta : hsm63.cekush@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

 • Grev alan ile ilgili yllk plan ve programlar hazrlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve deerlendirmek.
 • Hizmetlerin gereklemesi iin lzumlu insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Yaam boyu kadn ve erkein reme salnn korunmas ve gelitirilmesi iin Kurumca hazrlanan programlar yrtmek, izlemek ve deerlendirmek.
 • Yatakl tedavi kurumlarndaki doum yaplan ortamlarn Kurumca belirlenen standartlara uygunluunu salamak iin il salk mdrlyle koordineli almalar yapmak.
 • Anne ve bebek lmleri l inceleme komisyonlar kurmak, anne ve bebek lmlerini tespit etmek ve gecikme modellerine gre lmleri raporlamak, Kurum ile koordineli almak.
 • Anne ve bebek lmlerini azaltmaya ynelik mevcut ve gelitirilecek programlarn uygulanmasn salamak, izlemek ve deerlendirmek.
 • Doum eylemine mdahale eden btn salk alanlarnn yeni doan canlandrma eitimi alarak sertifikalandrlmasn salamak.
 • Yeni doana ynelik tm tarama programlarnn doum yaplan ve bebein izlendii her yerde gerekletirilmesini salamak, izlemek ve deerlendirmek.
 • Kuruma bal salk kurulularnda doru anne st uygulamalarnn yerletirilmesi, izlenmesi ve deerlendirilmesini salamak, ayn amala yatakl tedavi kurumlarnda l Salk Mdrl ile koordineli almalar yrtmek.
 • Bebek, ocuk, adolesan, reme sal, kadn sal ve aile planlamas ko eitim, lojistik ve hizmet ihtiyalarn belirlemek.
 • Evlilik ve gebelik ncesinde, bebek-ocuk ya grubunda, gebelikte, doumda, lohusalkta saln korunmas ve gelitirmesi iin bilgilendirme, danmanlk ve gerekli tm salk hizmet sunumunun Kurumca hazrlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve deerlendirmesini gerekletirmek.
 • Salk kurumlarnn ana-ocuk sal ve aile planlamas konusunda eitim programlarn yapabilmesi iin, Kurumun izni dhilinde ilgili birim ve sektrlerle ibirlii yapmak.
 • lgili birimlerle bebek-ocuk, adolesan, kadna ynelik ihmal, istismar ve iddet vakalarna ynelik koordineli almak.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.